Цени на имоти и наеми в областните градове

Средни цени на имотите и наемите в градовете

Инвестицията в недвижим имот носи доход на собствениците под две основни форми - капиталова печалба от повишение в цената на имота, както и доходност от наем при отдаването на закупения имот под наем.

На фона на бурното повишение в цените на недвижимите имоти през последните няколко години и кризата, обхванала световните, и в частност европейските пазари на недвижима собственост, инвеститорите най-вероятно ще започнат да обръщат все по-голямо внимание на доходността от наеми.

Цените на жилищата в областните градове на страната са се покачили средно с 17.06% през първото полугодие на 2008 г. спрямо последното на миналата година, сочи изследване на Адрес.

Рекордно висок ръст са отбелязали три града – Русе, Пловдив и Велико Търново. Столицата остава на четвърто място с покачване от 21% за шестмесечието.

Средната цена на имотите е най-висока в София по абсолютна стойност при ниво от 1 094 евро за кв. м, следвана от Варна с 1031 евро.

Градове    07-12.2007 г.    01-06.2008 г.    Ръст
София    903    1094,31    21,19%
Варна    893,81    1031,1    15,36%
Пловдив    583,96    739,39    26,62%
Бургас    646,47    723,47    11,91%
Русе    562,71    713,38    26,78%
Стара Загора    627,1    663,1    5,74%
Плевен    560,05    630,15    12,52%
Благоевград    533,28    625,9    17,37%
Велико Търново    472,17    597,43    26,53%
Сандански    463,15    481,8    4,03%
Видин    392,75    442,06    12,55%
Сливен    422,32    438,63    3,86%
Ямбол    336,33    402,67    19,72%
ОБЩО    780,56    913,7    17,06%


Логично е ръстът в цените на имотите да се следва и от нивата на наемите, но повишението на последните се предопределя в изключително голяма степен от ръста на доходите на населението.

От таблицата се вижда, че повишението на наемите в четирите най-големи града значително изостава зад това в цените на имотите.
Наеми на кв.м по градове     01-06.2008 г.    Ръст    Доходност
Бургас    4,07    26,89%    6,75%
Варна    5,08    8,52%    5,91%
Пловдив    3,91    6,48%    6,35%
София    5,23    2,86%    5,74%

Така например, при повишение от над 20% в цените на имотите в София, ръстът на наемите през първото полугодие, в сравнение със същото на миналата година, възлиза на едва 3%.

Това до голяма степен се предопределя от факта, че традиционно нивата на наемите в София са над тези в останалите големи градове, като разликата започва осезаемо да се намалява. Именно тенденцията на стопяване на тази разлика е в основата на това наемите в Бургас да са отбелязали най-голямото си повишение.

Изпреварващия ръст на цените на имотите значително над този на наемите е основна причина за притеснение сред анализаторите за бъдещето на сектора, на фона на отлива на чуждестранни инвеститори.

Негативният ефект на този феномен е в намаляване на доходността от наеми. Несигурността за реализиране на капиталова печалба, на фона на негативната външна обстановка, както и намаляващата доходност от наеми, могат допълнително да влошат положението на пазара, което най-вероятно ще се отрази върху значително забавяне на ръста на цените на имотите през второто полугодие.

Доходността от наеми е най-висока в Бургас - в размер на 6.75% сред разглежданите четири водещи града, благодарение и на значителното покачване на наемите през първото полугодие на годишна база.

Втори по доходност от наеми е Пловдив с 6.35%, а на трето място е Варна с 5.9%. Доходността от наеми в София е 5.7%.

Източник: Profit.bg